2009-07-15
Pierwsi ambasadorzy kampani przeszkoleni!

 

W dniach 2 –28 czerwca oraz 4-5 lipca w Warszawie, w ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” zostały przeprowadzone szkolenia dla profesjonalistów przygotowujące do realizowania warsztatów dla rodziców „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”. Odbiorcami treningu byli pracownicy instytucji i organizacji, które przystąpiły do kampanii jako jej ambasadorzy. Szkolenie zostało poprowadzone przez psycholożki z Fundacji Dzieci Niczyje - Marlenę Trąbińską – Haduch oraz Anetę Kwaśny.


Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu dla rodziców pt. „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”. Tematyka szkolenia - podzielona na trzy bloki, zawierała informacje na temat motywów i uczuć kierujących rodzicami podczas wymierzania kar fizycznych, a także wskazówek jak rozpoznać takie uczucia u siebie i jak sobie z nimi radzić. Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z alternatywnymi metodami wychowawczymi zastępującymi klapsy oraz dowiedzieli się o różnicach w stosowaniu kar i konsekwencji.

 

Osoby biorące udział w szkoleniach najbardziej doceniły wartość merytoryczną przekazywanych treści, możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy oraz atmosferę zajęć.

Uczestnicy szkolenia otrzymali:

    * gotowe scenariusze zajęć z rodzicami „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”, przygotowane przez psycholożki z Fundacji Dzieci Niczyje
    * zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do prowadzenia warsztatów wg. ww. scenariuszy

 

Trzecie szkolenie z cyklu „ Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice” odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia w Warszawie.

 

Informacje o aktualnych szkoleniach będą pojawiać się na stronie www.dziecinstwobezprzemocy.pl