2009-09-30
Nie bij dziecka, to źle wpływa na IQ!

Jak przekonują naukowcy, kary cielesne mogą zaburzać rozwój inteligencji maluchów. IQ kilkuletniego dziecka, które jest regularnie bite topnieje w ciągu czterech lat średnio o pięć punktów.

Murray Straus komentuje, że w praktyce pediatrzy i dziecięcy psychologowie powinni zacząć robić coś, czego żaden z nich teraz nie robi: tłumaczyć, że nigdy, w żadnych okolicznościach nie można podnosić na dzieci ręki. Murray Straus jest socjologiem z Uniwersytetu New Hampshire w Durham, który przeprowadzał na ten temat badanie wraz z Mallie Paschall z Prevention Research Center w Berkeley.

Nie jest to pierwszy dowód w tej sprawie – pisze Rzeczpospolita. Już wcześniejsze prace poświęcone skutkom bicia dowodziły, że zostawia ono po sobie ślady w mózgu. Dzieci srogo w ten sposób karane mają mniej szarej materii w porównaniu do tych, na które rodzice nie podnoszą ręki. Spowolnienie ich rozwoju poznawczego można tłumaczyć tym, że częściej towarzyszą im negatywne emocje - strach i stres.

(...) Uczeni śledzili losy maluchów przez cztery lata i brali przy tym pod uwagę wiele rozmaitych elementów dotyczących procesu wychowawczego, np. to, czy dzieciom czytane były książki. Straus i Paschall przeanalizowali dane zebrane w latach 80. XX wieku w ramach narodowego programu badającego zdrowie małych Amerykanów. Ustalili wartość ilorazu inteligencji 1500 z nich, w wieku od dwóch do dziewięciu lat. Powtórzyli badanie kilka lat później. Za każdym razem odnotowywali również, czy wobec dziecka stosowano kary cielesne.

Cztery lata później okazało się, że maluchy w wieku od dwóch do czterech lat, które nie były bite, w testach IQ osiągały wyniki lepsze średnio o 5,5 punktów niż dzieci, które dostawały klapsy. W grupie starszych dzieci (w wieku od pięciu do dziewięciu lat) różnica ta była mniejsza i wynosiła 2 punkty. Przy czym częściej bito te młodsze.

Straus tłumaczy, że to jedna z tych okrutnych ironii losu polegająca na tym, że bicie najmniejszych dzieci jest najbardziej ryzykowne, ponieważ ten okres życia człowieka jest bardzo wrażliwy pod względem rozwoju.

(...)

Link do artykułu


Źródło: Rynek Zdrowia