2009-10-05
Polecamy program "Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na CD"

Skuteczna edukacja polega na umiejętności dopasowania obowiązujących programów do indywidualnych możliwości uczniów. Te natomiast bywają bardzo różne – obok dzieci samodzielnych są też takie, którym należy poświęcić więcej uwagi – zarówno po to, aby umożliwić im „nadążenie” za pozostałymi rówieśnikami, jak i po to, aby rozwinąć talenty, którymi owych rówieśników przewyższają. Problematyczne bywa także pogodzenie indywidualizacji procesu edukacyjnego z koniecznością przestrzegania wytyczonych odgórnie ram. Program „Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” powstał z myślą o nauczycielach, którzy w codziennej pracy zmuszeni są do ciągłego poszukiwania kompromisów pomiędzy wymaganiami systemu kształcenia a możliwościami, jakimi na te wymagania mogą odpowiedzieć uczniowie.

Program pozwala zdiagnozować specjalne potrzeby dziecka, a następnie – w oparciu o udostępnione narzędzia  (metody opracowane w odniesieniu do konkretnych wymagań, elastyczne scenariusze zajęć), – przygotować szybko i precyzyjnie optymalny program nauczania, umożliwiający uczniowi przezwyciężenie.