2009-10-06
Klapsy w badaniach

Kolejne wyniki badań potwierdzają negatywny wpływ stosowania kar cielesnych na rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci. Tym razem badania przeprowadzili uczeni z Anglii i USA.

Anglia

Zbyt duży poziom kontroli rodzicielskiej zwiększa poziom agresji u dzieci!
Badania dotyczące związku kontroli rodzicielskiej z przejawami dużego poziomu agresją u dzieci przeprowadzone w 2008 roku w Wielkiej Brytanii dowiodły, że dzieci, wobec których stosowano kary fizyczne, częściej używają przemocy - zarówno w domu jak i w szkole. Pełny raport opublikowany jest w British Journal of Developmental Psychology (2009), vol. 27.

USA

Nowe badania przeprowadzone przez American Civil Liberties Union (ACLU) oraz Human Rights Watch wskazują na istnienie związku między stosowaniem kar cielesnych a niepełnosprawnością dzieci.
Według raportu, w latach 2006-2007, prawie 19% niepełnosprawnych uczniów było karanych cieleśnie, w porównaniu do 13,7% wszystkich dzieci, które były karane w ten sposób. Niepełnosprawne dzieci były bite, dostawały klapsy, były bite w twarz, szczypane oraz ciągane po podłodze, a także rzucane o ścianę. Raport nawołuje do zwołania natychmiastowego moratorium w sprawie kar cielesnych w szkole.


Klapsy wpływają negatywnie na rozwój dziecka!
Badania podłużne prowadzone na temat wpływu niskich zarobków rodziców na utrzymywanie dyscypliny w rodzinie pokazały, iż klapsy wpływają negatywnie na rozwój dziecka. Dzieci, które dostawały klapsy, już w wieku 2 lat były bardziej agresywne oraz miały niższe wyniki w testach mierzących umiejętność myślenia niż ich rówieśnicy.
Raport z badań prowadzonych przez badaczy z Centrum Praw Dzieci i Rodzin na Uniwersytecie Duke został opublikowany w dzienniku Child Development, vol. 80(5), sierpień/wrzesień 2009.

Zaprzestanie stosowania kar fizycznych znacznie poprawia zachowania prospołeczne oraz relacje dzieci z rodzicami!Inne badania prowadzone przez tych samych badaczy koncentrują się na wyborze sposobu dyscyplinowania dzieci w wieku między 5 a 16 lat przez ich rodziców. Badania pokazały, iż dzieci wobec których rodzice przestali używać przemocy w wieku 5 lat, w wieku 16 lat przejawiają mniej antyspołecznych zachowań niż ci, których rodzice nie przestali karać fizycznie. Dzieci, które były karane fizycznie miały także słabsze relacje ze swoimi rodzicami.
Pełny raport odszukać można w Child Development, vol. 80(5), sierpien/wrzesień 2009
 

 

Źródło: Global Initiative newsletter 8 (Czerwiec2009)