2009-10-26
Zatrzymaj przemoc SMSem!

9 października 2009 r. ruszyła kampania Fundacji Dzieci Niczyje SMS przeciwko przemocy. Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia wobec dzieci oraz zgromadzenie funduszy na działania fundacji obejmujące walkę z przemocą wobec dzieci i pomoc najmłodszym ofiarom przestępstw. Działania fundacji można wesprzeć wysyłając SMS o treści DZIECI na numer 72 015 (koszt 2,44 zł z VAT). Całkowity dochód z akcji przekazywany jest Fundacji Dzieci Niczyje (operatorzy zrzekli się swojej prowizji).


70 proc. rodziców w Polsce bije swoje dzieci. 6 proc. z nich przynajmniej raz pobiło swoje dziecko do tego stopnia, że skutkiem bicia był uraz fizyczny…
Krzywdzenie najmłodszych to bardzo poważny i jednocześnie bardzo powszechny problem. Każdego dnia tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy – fizycznej, psychicznej i seksualnej. Można to zmienić wspierając działania Fundacji Dzieci Niczyje obejmujące profilaktykę takich zachowań i pomoc krzywdzonym dzieciom.


Wystarczy Twój SMS o treści DZIECI wysłany na numer 72 015
Koszt to tylko 2 zł + VAT (2,44 zł z VAT).
Niewiele, a tak dużo w walce o szczęśliwe dzieciństwo…

Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) istnieje od 1991 roku. Jest organizacją pozarządową
o charakterze non-profit. Celem działań FDN jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywania seksualnego i zaniedbania.

Krzywdzone dzieci i ich rodziny mogą liczyć w placówkach prowadzonych przez FDN na pomoc psychologiczną, medyczną i prawną. FDN działa również na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków. Ważną częścią aktywności fundacji są programy profilaktyczne dotyczące krzywdzenia dzieci przez dorosłych oraz rówieśników, m.in. program przeciwdziałania zagrożeniom dzieci w Internecie oraz program wsparcia rodziców przeżywających trudności w wychowaniu. Fundacja prowadzi również bezpłatny telefon zaufania dla dzieci 116 111. Dla profesjonalistów oraz zespołów interdyscyplinarnych FDN organizuje specjalistyczne szkolenia dotyczące problematyki dziecka krzywdzonego. Fundacja prowadzi także liczne kampanie społeczne (m.in. Dzieciństwo bez przemocy, Zobacz – Usłysz – Powiedz, Dziecko świadek szczególnej troski, Dziecko w Sieci). Elementem działań fundacji są również badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie – ich wyniki są podstawą realizowanych działań.