2009-11-16
Zapraszamy na bezpłatne dyżury specjalistów w Toruniu!

W ramach programu „Dzieciństwo bez przemocy”  Miejski Ośrodek Profilaktyki i Edukacji  serdecznie zaprasza rodziców którzy mają problemy z wychowaniem dzieci oraz chcących poznać metody wychowawcze bez stosowania kar fizycznych na bezpłatne dyżury specjalistów.

W celu zwiększenia dostępu do szerokiego zakresu porad specjalistycznych
dyżury odbywać się będą zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i
popołudniowych w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w
Toruniu, przy ul. Kasztanowej 16

Wykaz dyżurów:

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Toruń
16.11.09r. godz. 16.00-18.00 (poniedziałek)
23.11.09r. godz. 16.00-18.00 (poniedziałek)
14.12.09r. godz. 16.00-18.00 (poniedziałek)
21.12.09r. godz. 16.00-18.00 (poniedziałek)

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Każdy wtorek od 10.11.09r. do 22.12.09r.   w godz. 9.00-10.00

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Każdy wtorek od 10.11.09r. do 22.12.09r.   w godz. 16.00-18.00

Komisariat Policji Toruń-Rubinkowo, Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii
Każda środa od 18.11.09r. do 23.12.09r.    w godz. 10.00-13.00

Dom Rodzinny
Każda środa od 18.11.09r. do 23.12.09r.    w godz. 17.00-19.00

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu
Każdy czwartek od 12.11.09r. do 17.12.09r. w godz. 15.00-17.00

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 056 6458996 lub 056 6507406