2009-11-24
Dzieciństwo bez przemocy w Ostrowie Wielkopolskim

 20 listopada w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „Dzieciństwo bez przemocy” na terenie miasta. Konferencję otworzył Stanisław Krakowski - Zastępca Prezydenta Miasta. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób.


To już trzecia konferencja organizowana w Ostrowie Wielkopolskim dotycząca tematyki przemocy w rodzinie, która w tym roku wpisała się w działania miasta na rzecz kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Ostrów Wielkopolski jest Ambasadorem kampanii.

Tematami poruszanymi na konferencji były m.in. : przemoc w dzieciństwie i jej skutki w życiu dorosłym, medyczne aspekty przemocy wobec dzieci oraz dlaczego warto inwestować w profilaktykę.
W konferencji wzięli udział Katarzyna Łukowska – Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, dr n. med. Joanna Cielecka-Kuszyk z Centrum Zdrowia Dziecka, Jarosław Polanowski prokurator apelacyjny w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Katarzyna Ejdys z Fundacji Dzieci Niczyje.