2009-11-24
Luksemburg zakazał kar ficzycznych

 Luksemburg jest 25 krajem na świecie, który prawnie zakazał stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych.


Nowe prawo zakazuje wszystkich form fizycznego karania, a innych zachowań ubliżających godności człowieka zarówno w rodzinach, jak i ośrodkach edukacyjnych  (Law on Children and the Family, adopted December 2008, article 2).

Oficjalne wystąpienia a także debata parlamentarna jaka poprzedziła nowelizację prawa potwierdziła, że zakaz stosowania kar cielesnych dotyczy także rodziców.  

Podczas debaty nad nowelizacją prawa, pojawiły się głosy, że kary fizyczne zostały już zakazane w istniejącym kodeksie karnym obowiązującym w Luksemburgu. Jednakże, zgodnie z rekomendacjami Rady Europy zdecydowano, że konieczna jest potwierdzenie, że obowiązujące prawo zakazuje stosowania kar fizycznych także rodzicom.


Pełną listę krajów w których zakazano stosowania kra fizycznych oraz więcej informacji nt. zakazu kar fizycznych można znaleźć tutaj.


Źródło: www.crin.org