2009-12-10
Już ostatni moment, by stać się Ambasadorem kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”!

Zapraszamy do przyłączenia się do kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” (II edycja) wszystkie organizacje i instytucje, które chcą promować wychowanie dzieci bez bicia!

Zgłoszenia do grona ambasadorów kampanii wraz z deklaracją planowanych działań można przesyłać do biura kampanii wypełniając formularz rejestracyjny na stronie www.dziecinstwobezprzemocy.pl (tylko do wyczerpania nakładów materiałów edukacyjnych).

Ambasadorzy kampanii realizują lokalne działania skierowane do rodziców. Trafiają do nich wysokonakładowe materiały edukacyjne promujące wychowanie bez bicia oraz oferta szkoleń i psychologicznego wsparcia.
Każda placówka, organizacja czy urząd, który chce promować wychowywanie bez przemocy może zostać Ambasadorem kampanii! Formularz rejestracyjny można wypełnić tylko do wyczerpania zapasów materiałów edukacyjnych.

Dzięki Waszej współpracy informacje o wychowaniu dzieci bez przemocy trafią do wszystkich rodziców!

Ogólnopolska kampania „Dzieciństwo bez przemocy” ruszyła w czerwcu 2009 roku. Jej organizatorami są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Kampanii patronuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap kampanii.