2010-01-10
Formularz sprawozdawczy dla Ambasadorów już dostępny!

W dziale "Materiały dla Ambasadorów i profesjonalistów" został umieszczony formularz sprawozdawczy dla Ambasadorów z realizacji działań kampanii "Dzieciństwo bez przemocy". Ambasadorzy proszeni są o jego wypełnienie i podanie informacji nt. przebiegu swoich działań w ramach "Dzieciństwa bez przemocy" 2009. 

Formularz należy wypełnić do 30 kwietnia 2010r.

Jednocześnie informujemy, iż materiały nadal są rozsyłane, Ambasadorów, którzy jeszcze ich nie otrzymali prosimy o cierpliwość.

Formularz jest dostępny tutaj.