2010-01-18
Dzieciństwo bez przemocy w Morągu

8 grudnia w Morągu odbyła się debata „Dzieciństwo i rodzina bez przemocy”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych.

Konferencja zorganizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morągu.


Tematem poruszanym na konferencji było występowanie przemocy w rodzinie. Przedstawiony został również raport nt. zjawiska przemocy w rodzinie, który przygotowała Pani Agnieszka Małecka.


Na konferencji wystąpili: dyrektor MOPS, Jadwiga Kosieradzka, Krzysztof Majewski, kierownik Przychodni „Narie”, Mariusz Chiliński, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu, Eugeniusz Kulawiak i kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Ostródzie - Magda Stefańska.

Burmistrz Morąga, Tadeusz Sobierajski, otwierając debatę, wręczył nagrody oraz dyplomy laureatom konkursu plastyczno – literackiego „Szczęśliwe dzieciństwo”, uczniom szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Morąg.