2010-03-03
Bezpłatne szkolenie dla rodziców "Bez klapsów" w Warszawie!

 Zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Bez klapsa" w Warszawie. Organizatorem szkolenia jest SPPP Uniwersytet dla Rodziców.

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku 3 - 6 lat, zainteresowanych wychowaniem bez przemocy, lub/i przeżywających trudności z panowaniem nad złością wobec dzieci.

Warsztaty obejmują 6 spotkań, w piątki w godzinach 17-19. Odbywać się będą w SPPP Uniwersytet dla Rodziców ul Raszyńska 8/10  (w pobliżu Placu Zawiszy na Ochocie). Zapisy do grupy przyjmowane są w godzinach 9.00-16.00, w sekretariacie Poradni tel. (022) 822 24 46; 822 71 68. 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Więcej informacji, znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy!