2010-03-23
Nowe inicjatywy walki z przemocą

Cały czas na świecie podejmowane są nowe inicjatywy mające na celu walkę z przemocą wobec dzieci. Świadomość społeczeństwa powoli się zmienia.

Na potrzeby walki z przemocą wobec najmłodszych jednoczą się światowe kościoły. W Melbourne w grudniu 2009 r. odbyły się  warsztaty dotyczące ukrócenia uprawomocnionej przemocy wobec dzieci z punktu widzenia religii. Spotkanie zorganizowane było przez Churches Network of Non-violence (Sieć Kościołów bez Przemocy ). Jego celem było rozpowszechnienie poparcia i aktywnego zaangażowania przywódców religijnych w zaprzestanie kar cielesnych wobec dzieci. Stephen Hanmer z UNICEFu mówił o współpracy Organizacji z organizacjami religijnymi podkreślając wpływ przywódców religijnych na postawy wobec stosowania fizycznego karania najmłodszych.

W jednym z amerykańskich dzienników pojawiła się reklama zwracająca uwagę na powiązanie bicia dzieci (dawania klapsów) z wykorzystywaniem seksualnym. Reklamę tę zamieściła organizacja Parents and Teachers Against Violence in Education (Rodzice i Nauczyciele Przeciw Przemocy w Edukacji). Tekst poruszający tę kwestię dostępny jest tutaj.

Już najmłodsi zauważają problem i przestają uważać fizyczne kary za zło konieczne, a zaczynają wierzyć, że sytuacja może się zmienić. Pundżabskie dzieci przedstawiły swoje propozycje dotyczące reformy edukacji jednemu z opozycyjnych pakistańskich przywódców. Jednym z postulatów był całkowity zakaz stosowania kar cielesnych w szkołach publicznych. Chaudhry Zaheeruddin obiecał rozpocząć dyskusję na ten temat w czasie następnego przygotowywania reform.

 

Źródło: Global Initiative Newsletter nr 11 (marzec 2010)