2010-05-07
Zakaz bicia dzieci w Polsce!

6 maja 2010 r. polski parlament uchwalił znowelizowaną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która m.in. wprowadza zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Tym samym  spełniony został jeden z postulatów kampanii Dzieciństwo bez przemocy!

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadza m.in. zakaz stosowania kar cielesnych, znęcania się psychicznego i innych form poniżania dziecka.

Reguluje również inne kwestie związane z ochroną ofiar przemocy w rodzinie, w tym dzieci:  terapię dla sprawców przemocy, separację sprawców od ofiar, procedury zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w sytuacjach ryzyka.

Pracownik socjalny w szczególnych sytuacjach, np. gdy opiekunowie są nietrzeźwi, jest zobowiązany "zapewnić dziecku bezpieczeństwo" i powinien umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby z rodziny, a jeśli jest to niemożliwe - w rodzinie zastępczej bądź placówce

Za przyjęciem ustawy było 269 posłów, 158 było przeciw, sześcioro wstrzymało się od głosu.