2010-05-13
„Zły dotyk” – ruszyła druga edycja kampanii przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci!

Tegoroczna kampania „Zły dotyk” jest kontynuacją poprzedniej edycji poświęconej problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Pomimo wzrostu poziomu społecznej świadomości istnienia problemu, praktyka pomocy dzieciom pokazuje, że jest on nadal powszechny.

– O tym problemie powinniśmy mówić nie w momencie, gdy dochodzi do tragedii, ale o wiele wcześniej – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. – Musimy uczyć dzieci, jak unikać zagrożenia, ale też sami edukować się, jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone i co należy wtedy robić. Ofiarom wykorzystywania seksualnego potrzebna jest szybka, profesjonalna pomoc, by zminimalizować uraz, który i tak często pozostaje u nich do końca życia.

Jak poważny jest to problem, podkreśla też Jolanta Zmarzlik, terapeuta z Fundacji Dzieci Niczyje:
 – Według różnych szacunków to zjawisko dotyczy co siódmego dziecka! Dziecko wykorzystywane seksualnie przeżywa osobisty dramat. Bez profesjonalnej pomocy wzrasta ono w poczuciu winy, niskiej samooceny i braku zaufania do dorosłych.

Podczas konferencji prasowej zostały zaprezentowane zostaną m.in. wyniki przeprowadzonego przez FDN badania „Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce”.

Zdaniem dr Moniki Sajkowskiej, autorki badań i dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje – Badanie pokazuje, że problem przemocy wobec dzieci jest nadal powszechny. Młodzież doświadcza różnych jej przejawów ze strony najbliższych osób, rodziny i znajomych, jak również nauczycieli. Co ważne, znaczna część respondentów pesymistycznie ocenia możliwość otrzymania pomocy w przypadku doznania przemocy. Co trzeci nastolatek jest przekonany, że nie znalazłby wsparcia, gdyby został zmuszony do kontaktów seksualnych przez osobę dorosłą.

Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła również specjalny portal poświęcony problemowi wykorzystywania seksualnego. Zarówno rodzice, jak i profesjonaliści znajdą na nim informacje – również w formie e-learningu – jak diagnozować problem, jak mu zapobiegać i jak wspierać dziecko, które doświadczyło przemocy seksualnej. Strona zawiera także zakładkę skierowaną tylko do najmłodszych, na której umieszczone są m.in. porady, gdzie szukać pomocy.

Kampania medialna potrwa do 13 czerwca. Działania edukacyjne podejmowane w ramach przedsięwzięcia będą realizowane do końca 2010 roku.

www.zlydotyk.pl