2010-07-12
Raport z działań kampanii Dzieciństwo bez przemocy!

W „Dzieciństwie bez przemocy” wzięły udział organizacje i instytucje, które – jako ambasadorzy kampanii - realizowały działania promujące wychowanie dzieci bez bicia. Do akcji przyłączyło się w sumie 537 jednostek z całej Polski.
Ambasadorzy realizowali lokalne działania skierowane do rodziców. Trafiały do nich wysokonakładowe materiały edukacyjne promujące wychowanie bez bicia oraz oferta szkoleń i psychologicznego wsparcia.
Raport powstał dzięki sprawozdaniom z lokalnych działań kampanii.

W ramach „Dzieciństwa bez przemocy” rozdystrybuowano blisko 500 000 egzemplarzy materiałów edukacyjnych, przeszkolono ponad 570 profesjonalistów oraz zorganizowano ok.  300 wydarzeń propagujących przesłanie kampanii, w których wzięło udział ponad 47 500 osób.


Ogólnopolska kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy" (etap drugi) poświęcona była problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana była do rodziców i profesjonalistów, a jej celem było uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.
Organizatorami kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” była Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii) oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii).
Działania medialne kampanii prowadzone były od czerwca do lipca 2009 r. Działania edukacyjne prowadzone były od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r.

Pełny raport dostępny jest tutaj. ( PDF., 100kB)