Obowiązuje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie