2010-08-01
Obowiązuje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Parlament znowelizował ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Uaktualnione prawo obowiązuje od 1 sierpnia br. Ustawodawca zaznaczył, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka. Rodzice i opiekunowie małoletnich mają bezwzględny zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci. 

Przyjmując ten zapis, Polska stała się 22 krajem europejskim, w którym nakładanie kar cielesnych na dzieci jest zabronione.

Ofiara przemocy domowej ma prawo do ogólnego wsparcia (kryzysowego, psychologicznego, prawnego itd.) oraz do bezpłatnej obdukcji lekarskiej. Może także zażądać opuszczenia przez sprawcę przemocy wspólnego miejsca zamieszkania. Ponadto, nowe przepisy potwierdzają możliwość niezwłocznego interweniowania w przypadkach przemocy wobec dzieci.

Wg badań Fundacji Dzieci Niczyje 70% Polaków stosowało karę cielesną (w tym karcenie klapsem) wobec swojego dziecka.