Zapraszamy na szkolenie "Bez klapsów - jak miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?"

 Cele:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców na temat wychowania bez klapsa, nabycie wiedzy na temat procesu grupowego oraz umiejętności motywowania i wspierania rodziców we wprowadzaniu zmian w postępowaniu z dzieckiem.

Adresaci:
Psycholodzy,  pedagodzy i terapeuci, którzy na co dzień pracują z rodzicami, wspierając ich w podnoszeniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych.

Treści programowe:
Szkolenie podzielone jest na trzy bloki tematyczne:

„Nie” dla klapsa – dlaczego „nie” dla klapsa? Próbując odpowiedzieć na tak postawione pytanie, będą mogli Państwo przyjrzeć się motywom, które kierują rodzicami, gdy stosują te i inne krzywdzące metody wychowawcze, a także przyjąć perspektywę dziecka, które doświadcza takiego sposobu wychowania.

Uczucia –  w tym bloku tematycznym będą Państwo  zajmować się obszarem uczuć, pod wpływem których rodzice zazwyczaj stosują klapsy jako metodę wychowawczą. Będą Państwo poszukiwać sposobów pomagających rozpoznać uczucia w sobie oraz w innych, a także sposobów radzenia sobie z nimi w sytuacjach trudnych.                                        

Zamiast klapsa – w tym bloku tematycznym będą Państwo poznać inne niż klaps metody wychowawcze, które pomogą rodzicom zachęcać dzieci do współpracy, a także przyjrzą się różnicy pomiędzy karą a konsekwencją.

Forma: Podczas szkolenia wykorzystywane są aktywne formy pracy, umożliwiające Państwu występowania w dwóch rolach – rodzica oraz prowadzącego. Dzięki ćwiczeniom w grupie, odgrywaniu scenek, wypowiedziom na forum będzie możliwość wykorzystania swojego osobistego jak i zawodowego doświadczenia.

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo:
- gotowe scenariusze zajęć z rodzicami „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
- zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do prowadzenia warsztatów wg ww. scenariuszy

Terminy szkoleń:
6-7.11.2010
4-5.12.2010
godziny szkoleń: 8.30 - 17.00 (I i II dzień szkolenia)

Koszt:
Koszt szkolenia dla osób indywidualnych to 330 zł.

Miejsce szkolenia:
Warszawa - Praskie Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59.

Kontakt:
Zgłoszenia wraz z wypełnionymi ankietami (pobierz ankietę) prosimy przesyłać na adres e-mail: urszula.krowicka@fdn.pl.