Kontakt

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa

tel./faks: +48 22 616 65 05, +48 22 616 03 14

e-mail: dziecinstwobezprzemocy@fdds.pl

www.dziecinstwobezprzemocy.pl