2009-06-18
Kolejny kraj z zakazem!

W Południowym Sudanie wprowadzono całkowity zakaz stosowania kar fizycznych. Według wprowadzonej w kwietniu ustawy, każde dziecko ma prawo do ochrony przed torturą, okrutnym, nieludzkim lub poniżającym zachowaniem, a w szczególności - przed karą fizyczną - niezależnie od miejsca i osoby ją wykonującej.

Południowy Sudan ma oddzielny rząd i system legislacyjny od Pólnocnego Sudanu. Kraje utrzymują wzajemne porozumienie o pokoju, aczkolwiek nie są jeszcze oddzielnymi i niepodległymi państwami. W związku z tym, Południowy Sudan nie pojawił sie na naszej liście krajów, w którcyh wprowadzono całkowity zakaz stosowania kar fizycznych.