2009-06-22
"Dzieciństwo bez przemocy" w Krakowie

Podczas konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dobre praktyki, innowacyjne projekty, skuteczne rozwiązania” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Komendę Wojewódzką Policji Monika Sajkowska (Fundacja Dzieci Niczyje) i Renata Durda (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ) przedstawiły założenia, działania i przekazy kampanii "Dzieciństwo bez przemocy". Zapraszamy instytucje z Małopolski do grona ambasadorów kampanii!