Materiały dla mediów

 

 

 

Kontakt dla mediów:
Marta Skierkowska, Fundacja Dzieci Niczyje
marta.skierkowska@fdn.pl
tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14