„Bez klapsa –jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”

„Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”

Fundacja Dzieci Niczyje w ramach programu Dobry Rodzin – Dobry Start zaprasza na 20-godzinne szkolenia dla psychologów, pedagogów i terapeutów, którzy na co dzień pracują z rodzicami, wspierając ich w podnoszeniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców na temat wychowania bez klapsa, nabycie wiedzy na temat procesu grupowego oraz umiejętności motywowania i wspierania rodziców we wprowadzaniu zmian w postępowaniu z dzieckiem.

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje, program Dobry Rodzic – Dobry Start

Osoby prowadzące:
Marlena Trąbińska – Haduch, Aneta Kwaśny,

Liczba uczestników: 20 osób

Treści programowe:
Szkolenie podzielone jest na trzy bloki tematyczne:
„Nie” dla klapsa – dlaczego „nie” dla klapsa? Próbując odpowiedzieć na tak postawione pytanie, będą mogli Państwo przyjrzeć się motywom, które kierują rodzicami, gdy stosują te i inne krzywdzące metody wychowawcze, a także przyjąć perspektywę dziecka, które doświadcza takiego sposobu wychowania.
Uczucia –  w tym bloku tematycznym będą Państwo  zajmować się obszarem uczuć, pod wpływem których rodzice zazwyczaj stosują klapsy jako metodę wychowawczą. Będą Państwo poszukiwać sposobów pomagających rozpoznać uczucia w sobie oraz w innych, a także sposobów radzenia sobie z nimi w sytuacjach trudnych.
Zamiast klapsa – w tym bloku tematycznym będą Państwo poznać inne niż klaps metody wychowawcze, które pomogą rodzicom zachęcać dzieci do współpracy, a także przyjrzą się różnicy pomiędzy karą a konsekwencją.

Forma:
Podczas szkolenia wykorzystywane są aktywne formy pracy, umożliwiające Państwu występowania w dwóch rolach – rodzica oraz prowadzącego. Dzięki ćwiczeniom w grupie, odgrywaniu scenek, wypowiedziom na forum będzie możliwość wykorzystania swojego osobistego jak i zawodowego doświadczenia.

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo:
- gotowe scenariusze zajęć z rodzicami „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
- zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do prowadzenia warsztatów wg ww. scenariuszy


Dostępne terminy:
19-20.06.2010
Godziny: 8.30 -17.00 (I i II dzień szkolenia)

Koszt:
Koszt szkolenia dla osób indywidualnych to 330zł.
W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnioną kawę, herbatę oraz ciastka podczas przerw kawowych oraz ciepły posiłek podczas przerwy obiadowej. Zakwaterowanie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
Ilość osób w grupie ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty za szkolenie.


W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników do utworzenia grupy zastrzegamy sobie możliwość odmiany szkolenia lub zmiany terminu szkolenia. W takim wypadku zobowiązujemy się do zwrócenia już dokonanych wpłat.
Istnieje także możliwość wykupienia od nas szkolenia grupowego. Koszty takiego szkolenia zależne są od miejsca w kótrym ma być przeprowadzone:


Szkolenie grupowe ( dla grup 20 osóbowych) odbywające się w Warszawie: 6000zł.
Szkolenie odbywające się poza Warszawą (dla grup 20 osobowych): 5000zł. + koszty przejazdu i zakwaterowania dla prowadzących (2 osoby)

Miejsce szkolenia:
Warszawa - Praskie Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59.


Kontakt:
Daria Drab
daria.drab@fdn.pl
tel. 022 616 65 05


Pobierz  formularz zgłoszeniowy.