Wytyczne dla Ambasadorów

 Zadania dla ambasadorów kampanii

1.    Organizacja spotkań edukacyjnych z rodzicami.

W trakcie trwania kampanii ambasadorzy prowadzą lub inicjują prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców. Spotkania mogą mieć różną formę  - od zebrań rodziców w placówkach edukacyjno-opiekuńczych, po pogłębione warsztaty edukacyjne. Proponujemy scenariusze takich zajęć oraz materiały edukacyjne dla rodziców.

2.    Dystrybucja materiałów edukacyjnych dla rodziców.

W lokalu ambasadora kampanii i/lub współpracujących z nim placówek wywieszane są plakaty z przekazami kampanii. Rodzice mają tu również dostęp do ulotki i broszury nt. wychowania bez bicia.

3.    Upowszechnianie przekazów medialnych kampanii

Lokalne media (prasa, radio, telewizja) zapraszane są przez ambasadorów do zamieszczania pro bono przekazów kampanii – spotów oraz reklam prasowych.

4.    Informowanie o kampanii  

Ambasadorzy kampanii zamieszczają banery internetowe kampanii oraz informacje o kampanii, jej idei, podejmowanych działaniach i stronie internetowej www.dziecinstwobezprzemocy.pl na swoich stronach internetowych, we własnych wydawnictwach i/lub inspirują do takich działań inne instytucje.

5.    Podejmowanie innych  lokalnych inicjatyw na rzecz  edukacji rodziców w zakresie zmiany postaw wobec kar fizycznych i umiejętności wychowania bez bicia.

Ambasadorzy organizują  w swoich placówkach/instytucjach lub na terenie  swojego działania inicjatywy takie jak: konkursy dla rodziców, konferencje, zabawy pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”. W szczególności może to dotyczyć promowania inicjatyw organizatorów kampanii prezentowanych na stronie www.dziecinstwobezprzemocy.pl np. konkursu fotograficznego.

6.    Przesłanie informacji o podjętych lokalnie działaniach do biura kampanii

Informacje o ambasadorach kampanii oraz podjętych lokalnie działaniach zostaną umieszczone  na stronie internetowej kampanii. Oferta dla ambasadorów kampanii

1.    Materiały edukacyjne dla rodziców

Broszura „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granicę” oraz ulotka „10 kroków, by stać się lepszym rodzicem” będą dystrybuowane wśród ambasadorów kampanii (bezpłatnie do wyczerpania nakładu). Materiały te są również dostępne w wersji elektronicznej na stronie kampanii. Ambasador może również samodzielnie dodrukować materiały z logo własnej instytucji lub organizacji we współpracy z FDN.
Inne materiały edukacyjne dla rodziców i profesjonalistów można zamówić w biurze kampanii. Informacje na www.dziecinstwobezprzemocy.pl

2.    Szkolenia nt. metod edukowania rodziców  

Zgłoszenia na 20-godzinne warsztaty edukacyjne dla pedagogów, psychologów i nauczycieli „Zamiast klapsa….”, które przygotują do prowadzenia pogłębionych zajęć z rodzicami możliwe są ze strony www.dziecinstwobezprzemocy.pl .
Na stronie kampanii dostępne są również scenariusze krótszych spotkań edukacyjnych.

3.    Seminarium edukacyjne dla ambasadorów kampanii

We wrześniu 2009 r. ambasadorzy kampanii zaproszeni zostaną do Warszawy na seminarium „Bite dzieci widzą świat inaczej” nt. edukacji rodziców w zakresie wychowania bez bicia.

4.    Przekazy medialne kampanii

Spoty telewizyjne i radiowe dostępne są na stronie internetowej kampanii. Ambasadorom wysłane będą na płytach pliki o wyższej jakości.

5. Wszyscy ambasadorzy  kampanii otrzymają naklejkę wizerunkową „Uczestniczymy w kampanii >Dzieciństwo bez przemocy<”. 

Lista ambasadorów kampanii dostępna jest na stronie www.dziecinstwobezprzemocy.pl

Wytyczne dla Ambasadorów w pliku do pobrania znajdziesz   tutaj.